Konstrukce střech

Střešní světlíky tvoří nedílnou součást konstrukce střech. Jako součást konstrukce střech jsou střešní světlíky důležitými prvky střešního pláště. Jako takové musí v rámci konstrukce střech odpovídat harmonizované evropské normě ČSN EN 14963:2006. Konstrukce střech se střešními světlíky musí být dále posouzeny podle NV č. 163/2002 Sb. Konstrukce střech vytváříme vždy s důrazem na kvalitu odvedené práce.